Menu Sluiten

Heb jij al een Blockchain ID

Je eerste registratie in een register is bij je geboorte: geboorteregister. De Basisregistratie Personen is dat tegenwoordig. En hoe ouder je wordt, hoe meer registers je gegevens bevatten. Het bewust zijn hierover is sinds afgelopen weken weer toegenomen met de nieuwe AVG wetgeving.

Over de Basisregistratie personen: Gebruikers van de gegevens zijn de desbetreffende burgers zelf en de gemeente. Daarnaast worden de gegevens in de BRP ook gebruikt door (semi)-overheidsorganisaties die voor de uitoefening van hun publiekrechtelijke taken persoonsgegevens nodig hebben. Hieronder vallen onder meer de politie, belastingdienst, notarissen, het waterschap en de pensioenfondsen. In totaal zijn er enkele honderden van dit soort organisaties. – Bron: Wikipedia

Je kunt je BRP gegevens eenvoudig opvragen met DigiD, of tegenwoordig kan het ook met iDIN. Zolang het allemaal binnen Nederland is natuurlijk. Echte oplossingen die over lands- of cultuurgrenzen heengaan zijn er niet echt.

Niet alle landen hebben trouwens een dergelijk bevolkingsregister, bijv https://www.pymnts.com/blockchain/2018/aidtech-pharmaccess-blockchain-baby-identity-management/

De reden van de beperkingen binnen een land is het gebrek aan vertrouwen en samenwerking tussen landen. Of er is een gebrek aan vertrouwen van de overheid zelf.

Bij Blockchain technologie is vertrouwen in een centrale partij niet nodig. Dit is technologisch opgelost. Dit maakt het mogelijk een gedistribueerde digitale identiteit te realiseren. Een hele categorie aan toepassingen is hier rondom aan het ontstaan. IBM heeft hier bijvoorbeeld een oplossing voor. Er zijn natuurlijk ook diverse startups die hier een oplossing voor bieden, zoals Evernym, uPort. en Blockstack.

Ik zie een hele hoop toepassingen voor me, waarbij het eindeloos kopiëren en controleren van persoonsgegevens niet meer nodig is en AVG iets uit de geschiedenisboekjes wordt.

Ik heb alvast een Blockchain id: SPRENKELS.ID

En jij?