Menu Sluiten

Voor- en nadelen blockchain

Blockchain technologie wordt vaak gezien als het nieuwe internet en die analogie is best grappig. Ook nu zien sommigen de mogelijkheden en zien anderen vooral de nadelen die aan zo’n nieuwe technologie hangt. Die laatste groep kijkt vooral naar het openbare gebruik van blockchain: crypto currency en de hype die hieromheen is ontstaan. Ongetwijfeld zal er ook nu op enig moment een Bubble optreden die alle meningen weer zal normaliseren.

Blockchain wordt vooral interessant gevonden omdat hiermee verificaties en transacties zonder centrale controlerende partij uitgevoerd kunnen worden. Dit zorgt voor meer snelheid en minder kosten. Fraude wordt afgedekt door de verificatiemethode. Door het toepassen van smart contracts in de blockchain kunnen handelingen geautomatiseerd worden. Nadelen en vragen zijn er ook.: wie controleert de code, wat als een smart contract een doodlopende straat blijkt te zijn, kun je het contract dan nog wel stoppen? En dan is er natuurlijk veel rekencapaciteit nodig en kost dat allemaal heel veel energie.

Objectief en vanuit een helikopterperspectief bekeken zijn er natuurlijk voor- en nadelen. Hieronder worden er een aantal beknopt beschreven in een, ongetwijfeld, incompleet overzicht.  Heb je aanvullingen of aanpassingen: deze zijn van harte welkom op mailadres jos@blocknowledgy.com

Meer snelheid

Binnen Blockchain wordt goedkeuren, uitvoeren en vastleggen in de ledger eigenlijk teruggebracht tot een enkele geautomatiseerde actie. Dit omdat in de blockchain de nodes direct de geldigheid van een transactie controleren en deze alleen opnemen als deze geldig is.

Minder kosten

Doordat de transacties binnen een en dezelfde blockchain worden goedgekeurd, uitgevoerd en vastgelegd is het niet meer nodig om naast de transactie diverse andere, vaak betaalde, controlerende handelingen uit te (laten) voeren door bijvoorbeeld een bank.

Minder fraude

Fraude in blockchain is vrijwel onmogelijk doordat iedere transactie wordt opgeslagen en de versleutelde vingerafdruk (de hash) ervan openbaar is, is het zeer moeilijk om fraude te plegen. Je zou al een controlerende hoeveelheid nodes (monopolie) moeten hebben om iets te kunnen overwegen qua valsspelen.
De grootte van een private blockchain is wel te controleren door een of meerdere ‘trusted parties’ aan te stellen en deze controlerende macht te geven. Een dergelijke externe partij moet je dan wel volledig vertrouwen.

Smart contracts

Smart contracts binnen de blockchain maken het mogelijk transacties voorwaardelijk plaats te laten vinden. Een voorwaarde kan zijn dat een specifieke partij een transactie moet goedkeuren voordat deze doorgang kan vinden. Dit kan gaan over ‘voldoende saldo controleren bij een bank’ of over iets triviaals als de temperatuur: een transactie vindt pas plaats als het op de gespecificeerde datum, tijd en plaats minimaal 23 graden Celsius is (leuk voor een proces in een ijsfabriek).
Goedgekeurde transacties binnen een openbare blockchain zijn niet te stoppen en maar nauwelijks terug te draaien. Daarvoor is dan een grote meerderheid van partijen nodig. Voor toepassingen met blockchain technologie in het bedrijfsleven is dit nadeel echter beperkt, omdat het vaak om private blockchains zal gaan. Je kunt scripts vooraf altijd laten keuren of je kunt ‘trusted parties’ rechten geven om in te grijpen als er iets mis gaat.

Genoeg rekencapaciteit?

Een openbare of public blockchain vraagt als het aantal transacties groeit gigantisch veel rekencapaciteit. Als het aantal gebruikers niet beperkt of geschaald kan worden wordt het minen van de transacties steeds lastiger en zwaarder. Bij de huidige grote crypto currencies is dit nadeel al duidelijk geworden: kon je een aantal jaar geleden nog thuis minen, nu gebeurt dit alleen nog in speciaal hiervoor ingerichte serverparken.

Hoog stroomverbruik?

Grote rekenkracht voor alle complexe berekeningen die over de veiligheid waken kosten ook veel energie. Natuurlijk heeft dit invloed op de ecologische footprint. Toch moeten we ons ook eens afvragen welke kosten maken de banken om 1 euro beschikbaar te stellen aan de markt? Denk eens aan alle personeelskosten inclusief reizen en werkplek. Pas als alle variabelen correct tegenover elkaar zijn gezet, kunnen we met zekerheid iets zeggen over de gevolgen van het energieverbruik.

Tot slot jij als klant

Voor veel potentiële klanten zal het minder interessant zijn om zelf voorop te lopen in het overbrengen van hun bedrijfsprocessen naar blockchain technologie. Toch raden wij iedereen aan om zich goed te informeren over de (on)mogelijkheden en de mogelijk te behalen voordelen. Je komt namelijk  zonder enige twijfel in de nabije toekomst in aanraking met blockchain: alle grote financiële partijen, veel logistieke spelers en een veelheid aan andere bedrijven zijn het stadium van onderzoek inmiddels al voorbij!
Het advies: blijf op de hoogte en laat je grondig informeren over nuttige toepassingen die steunen op de genoemde voordelen en laat de techniek voor wat het is. Er is een groeiend aantal partijen die vooral schermen met kennis van de technologie, maar wees eens eerlijk: weet jij hoe email werkt, of hoe een bank de transacties precies verwerkt?